HCEindhoven01.jpg HCEindhoven03.jpg HCEindhoven02.jpg
 

HCE - Trainerscampus

HC Eindhoven vindt het belangrijk dat er met beleving wordt gehockeyd. Dit betekent dat plezier, gecombineerd met goed hockey centraal staat.
 
Een goed trainersconcept is belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd.
 
Rode draad in de trainingen is het opleidingsplan van de KNHB met de volgende stappen:
- Kinderen veilig leren omgaan met stick en bal
- Kinderen op een veilige en plezierige manier opleiden voor het spelen van wedstrijdjes 3-3
- Kinderen leren omgaan tot het veilig en met veel plezier samen kunnen spelen in wedstrijdjes 6-6 op een veld van 25/50 meter (zestal hockey)
- Via basisopstelling k-1-3-3- (achttal) op een ½ veld komen tot elftalhockey in basisopstelling k-1-3-3-3 op een heel veld
- Het spelen van elftalhockey op een heel veld
 
De vereniging heeft slechts beperkte middelen, er wordt daarom zoveel mogelijk een oproep gedaan aan ouders (met hockeyervaring) om training te geven.
 
Indien er geen ouders zijn die de training op zich willen/kunnen nemen wordt een beroep gedaan op spelers uit de elftallen.
 
Van de jeugdtrainers verlangen we dan wel dat zij ook deelnemen aan de trainerscampus. Hierbij wordt in een zestal praktijk bijeenkomsten aandacht gegeven aan de basiskennis van het training geven.
Niet elke goede hockeyer is immers ook van nature een geboren trainer. De trainers ontvangen hiervoor een uitnodiging van de trainingscoördinatoren.
 
Ook besteden we aandacht aan de trainers die al eerder de basiscursus gedaan hebben. Het doorontwikkelen van trainers is van groot belang om het niveau van de teams omhoog te krijgen en daarnaast meer trainers uit de eigen vereniging aan de club te binden.
 
De trainingscoördinatoren werken aan een plan van aanpak m.b.t. praktische begeleiding van de trainers van de breedteteams en drie-, zes- en achttallen.
 
Op de trainersavonden wordt dit verder middels de doelen voor de komende periode uitgelegd en toegelicht. Ook worden tips met betrekking tot het verzorgen van trainingen gegeven. De trainersavonden behandelen buiten theorie ook een stukje praktijk, de benoemde doelen worden dan vertaald naar praktijkvoorbeelden op het veld.
 
Voor verdere informatie kun je terecht bij onze hoofd opleidingen (hoofdopleidingen@hceindhoven.nl)

 

HOOFDSPONSORS EN PARTNERS

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Bezoekadres:
Marathonloop 5
5624 MC Eindhoven
Tel. 040-2482367

KvK 40238407